معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب با هدف ارائه خدمات مهندسی در صنعت آب در سال 1370 تاسیس گردید.این مشاور با سازماندهی واحدهای مختلف مطالعاتی و اجرایی و گروه­های تخصصی مختلف و همکاری اساتید توانمند دانشگاه و بكارگيري کتب و یافته های فنی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته همگام با تکنولوژی روز در زمينه هاي مطالعه و طراحي و نظارت بر اجراي پروژه هاي مختلف در سطح کشور دارای سوابق درخشاني می باشد و درطول بیش از سه دهه فعالیت مستمر و موفقیت­ آمیز خود همواره تعهد و توجه عمیق به برآورده نمودن نیازهای مشتریان را به عنوان اصلی مهم در سرلوحه فعالیت­های خود قرار داده است.

خدماتی که در حوزه تخصص های اخذ شده در واحدهای مختلف مطالعاتی قابل عرضه می باشد عبارتند از:

 • امكان‌سنجي طرح‌ها و پروژه‌ها   
 • طراحي مفهومي، پايه و تفصيلي
 • بازبيني و صحه‌گذاري مدارك
 • مهندسي عمومي و فصل مشتركها
 • تهيه اسناد مناقصه و مشخصات فني
 • مهندسی ارزش
 • مشاوره سرمايه گذاري
 • مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل طرح‌ها و پروژه‌ها
 • بررسي و ارزيابي پيشنهادها
 • نظارت بر مراحل اجرا، نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري
 • نظارت آزمونهاي آزمايشگاهي، ميداني و كارخانه‌اي
 • تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني
 • برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و انتقال دانش فني
 • كنترل مهندسي اسناد، فرآيندها و تجهيزات