پروژه های بارز آبیاری و زهکشی

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری شبکه های فرعی و سیستم آبیاری تحت فشار اراضی شبکه زاگرس و زمکان در استان کرمانشاه سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
2 مطالعات اجتماعی و تشکل های آبیاری و استقرار نظام بهره برداری آب و کشاورزی شبکه شبانکاره در سطح 2540 هکتار سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
3 انجام مطالعات، طراحی و استقرار نظام بهره برداری آب و کشاورزی شبکه آبیاری زمکان در سطح 400 هکتار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
4 خدمات مهندسي مطالعات مرحله اول و دوم شبکه هاي فرعي ( 3 و4 ) طراحي سامانه نوين آبياري در سطح 2100 هکتار از اراضي شهرستان هاي تابعه استان کرمانشاه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
5 انجام خدمات صحرایی و آزمایشگاهی آب و خاک طرح آبیاری تحت فشار در اراضی منطقه شبانکاره در شهرستان دشتستان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
6 انجام مطالعات شناخت احداث شبکه آبیاری اراضی واگذاری دشت سومار قرارگاه خاتم الانبیاء
7 مطالعات نقشه‌برداري و طراحي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار در اراضي شبکه آبياري و زهکشي منطقه شبانکاره به مساحت 8700 هکتار در شهرستان دشتستان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
8 طرح و ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری کرمانشاه وزارت جهاد کشاورزی
9 مطالعه و طراحی سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی کانال محمدیه (رباط کریم) سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
10 انجام مطالعات، طراحی و استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی شبکه آبیاری زمکان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
11 مطالعات مرحله دوم شبکه های فرعی باقیمانده اراضی ذهاب شمالی به همراه مطالعات اقتصادی، اجتماعی، مشارکت مردمی و توانمندسازی تشکل های آب بران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
12 خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی دشت پهله و پرچینه زرین آباد ایلام شرکت آب منطقه ای ایلام
13 مطالعات خدمات مهندسی مرحله دوم شبکه های فرعی باقیمانده در قطعه دوم گرمسیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
14 مطالعات مرحله دوم طرح شبکه فرعی (درجه 3 و 4) اراضی ذهاب شمالی حدفاصل رودخانه جگیران و رودخانه سراب ذهاب - طرح گرمسیری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
15 مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ چشمه مکی سومار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
16 مطالعات مرحله دوم طرح تامين و انتقال آب کشاورزی و شبکه آبياری تحت فشار اراضی دشت باوند پور سومار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
17 مطالعات مرحله دوم طرح احداث شبکه فرعی ( 3 و 4 ) اراضی اسماعيل آباد نورآباد لرستان شرکت آب منطقه ای لرستان
18 مطالعات مرحله اول طرح تامين، انتقال و توزيع آب کشاورزي اراضي دشت باوندپور سومار شرکت آب و خاک کرمانشاه
19 مطالعات مرحله اول طرح تامين آب کشاورزي اراضي منطقه زمان گريوه کامياران امور آب کردستان
20 مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين و انتقال آب کشاورزي اراضي روستاهاي عشاق و علي آباد دمق در شهرستان ملاير سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
21 خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح احداث ايستگاه پمپاژ سراب ماميشان در شهرستان سرپل ذهاب امور آب کرمانشاه
22 مطالعات مرحله دوم طرح احداث ايستگاه پمپاژ سراب مامیشان در شهرستان سرپل ذهاب امور آب کرمانشاه
23 مطالعات مرحله اول و دوم طرح احداث شبكه آبياري و زهكشي اراضي پايين دست تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي اسلام آباد و گیلانغرب امور آب کرمانشاه
24 مطالعات مرحله اول و دوم طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایین دست تصفیه خانه فاضلاب شهر كرمانشاه امور آب کرمانشاه
25 خدمات مهندسي مرحله دوم طرح تأمين و انتقال آب و احداث شبكه آبياري و زهكشي اراضي پهله و پرچينه زرين آباد ایلام امور آب ایلام
26 مطالعات اقتصادي اجتماعي و مشاركتهاي مردمي شبكه آبياري و زهكشي سليمانشاه سنقر شرکت آب منطقه ای غرب
27 مطالعات مرحله اول طرح احداث شبكه آبياري و زهكشي نعمت آباد همدان شرکت آب منطقه ای غرب
28 مطالعات مرحله شناسايي و امكان يابي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي كرمانشاه، اسلام آباد غرب و گیلانغرب جهت مصارف كشاورزي امور آب کرمانشاه
29 مطالعات مرحله اول طرح احداث شبكه آبياري و زهكشي سد مخزنی سنته در شهرستان سقز امور آب کردستان
30 مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی کانال لاندا امور آب کرمانشاه
31 مطالعات تکمیلی مرحله دوم طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت هلیلان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
32 خدمات مهندسی مرحله اول و دوم طرح احداث آبیاری اراضی خلیف آباد اسماعیل آباد نورآباد لرستان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
33 خدمات مهندسی مرحله اول و دوم طرح شبکه آبیاری واراضی دشت چرداول ایلام شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
34 خدمات مهندسی مرحله اول و دوم طرح احداث آبیاری و زهکشی اراضی دشت پهله و پرچینه ایلام شرکت آب منطقه ای کرمانشاه