شرکت های همکار

این مشاور تفاهم نامه همکاری با شرکتهای مختلف مشاور و پیمانکار در زمينه خدمات (طراحي، تأمين و ساخت) طرح هاي صنعت نفت و صنعت آب منعقد نموده است :   

 

پیمانکاران مشاوران
زرین بتن ارشاد تدبیر ساحل پارس
آرون گستر غرب پیکده
شرق سازه کویر سیسمت (ترکیه) 
تارا سویش پروژه (ترکیه)
شرکت ساختمانی کومار آکوادم (ترکیه)
شرکت ساختمانی معتبر افکو (فرانسه)
سهند سازه البرز پندام
استحکام ایلام آمایش آب و خاک
بارمان سازه زیستاب
آرون آب پایداری راه و سازه
پارس آب تدبیر آبفن
مانا پارس پیاب
سایبر صنعت ریموت
ماشین سازی ویژه وزنا
جهاد نصر راهیاب ملل
آرمه نو ساختار سنج آذر