مقالات و کتب منتشره

تدوین مقالات ، کتب و استانداردهای مهندسی

 • خلاصه راهنمای دروس تخصصی و حل مسائل کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی
 • هيدروليک انتقال رسوب و فرسايش
 • تهيه فصول 5 و 14 کتاب هاشمی و اکانل (مرجع و راهنمای پژوهش در هيدروانفورماتيک : انتشارات جهانی IGI، هرشی)
 • ترجمه و تحقيق در زمينه طراحي و هيدروليکي آشغالگيرها
 • تآليف و ترجمه :اصول طراحی و نظارت در واحدهای فرايندی و لوله کشی صنعتی PIPING
 • ترجمه : بیومکانیک ورزش و تمرین
 • ساخت نانوحسگر الکتروشیمیایی (پایه ریزی شده بر نانوفیبرهای PAN) برای تشخیص سموم در محصولات کشاورزی (تحقیقات در زمینه امنیت زیستی)
 • مقایسه روش های مختلف آنالیز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی صحرایی خاک لوم سیلتی در بالای سطح ایستابی
 • شبیه سازی و مقایسه جریان در قوس 180 درجه یکنواخت و همگرا با استفاده از نرم افزار عددی سه بعدی SSIIM
 • اثر پرده آبل بند بر موقعیت خط نشست آزاد و دبی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از روش عددی حجم های محدود
 • بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در سرریزهای جانبی
 • عملکرد سازه های فولادی با قاب های دارای مهاربند واگرا با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان
 • حذف ترکها در بتن لاینینگ کانال های آبیاری
 • مروری بر روش های حذف بیولوژیکی ترکیبات آمین دار از پساب های صنعتی
 • بررسی تغییرات حدود آتربرگ خاک رس توسط لیانت های هیدرولیک
 • پیش بینی روند رسوب گذاری مخزن سد با استفاده از روش های تجربی افزایش و کاهش سطح – مطالعه موردی سد خرسان 3
 • مقایسه تأثیر دوره های تر، خشک و یخ زدگی، آب شدگی بر روی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک
 • تأثیر دوره های تر، خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک
 • بررسی تأثیر هندسه مسیر جریان بر میزان پارامتر بی بعد آنتروپی
 • مشارکت در تدوین راهنمای مديريت سيلاب دشت (نشريه شماره 410-الف)
 • مشارکت در تدوین ضوابط طراحی کف بندها و تثبيت کننده های بستر (نشريه شماره 411-الف)
 • مشارکت در تدوین راهنمای مطالعات رودخانه­ های مخروط افکنه­ای (نشريه شماره 593)
 • Expanding london’s experience to Tehran mega –citiy:Water availability withina a city – scale urban integrated assessment facility

 

نوآوری های تأیید شده سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

 •  استفاده از سلولز میکروبی به منظور حذف جیوه پساب آلوده
 • نیترات زایی و نیترات زدایی در فرآیند لجن فعال