امکانات دفتری

شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب دارای سه باب ساختمان اداری در شهر تهران به مساحت 500 متر مربع و دوباب ساختمان در شهر کرمانشاه به مساحت 1500 متر مربع به همراه تجهیزات اداری کامل می باشد.

شرکت به تناسب نیاز پروژه ها دارای دفاتر متعددی در سایت پروژه های نظارتی می باشد ، از جمله هم اکنون در شهرهای کرج، همدان، قزوین، کرمان، تبریز، خرم آباد، ایلام، رامسر، کیش، ماکو، بوشهر و ... این دفاتر تجهیز گردیده اند و تبادل داده ها بین آنها و دفتر تهران از طریق اتوماسیون تحت وب شرکت صورت می گیرد.

همچنین این مشاور در راستای استراتژی خود مبنی بر توسعه بازار کار در خارج از کشور در سال 1394 اقدام به تاسیس شعبه برون مرزی در شهر بصره عراق نموده است.