کارفرمایان

شركت مهندسين مشاور گاماسیاب تاکنون موفق به انجام بیش از 400 پروژه مطالعاتي و نظارتي و 200 پروژه نقشه برداری در زمينه هاي مختلف گردیده است.

اسامی برخی از کارفرمایانی که این مشاور افتخار همکاری با آنان را داشته عبارتند از :

اداره کل راه و شهرسازی

  شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان نقشه برداری کشور

شرکت آب و فاضلاب روستایی

شرکت آب و فاضلاب شهری

شهرداری تهران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان بنادر و دریا نوردی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران