خط مشی

با ياري خداوند متعال، شرکت مهندسين مشاور گاماسياب مصمم است با تکيه بر همت و تلاش کارکنان و بهره گيري از سيستم مديريت يکپارچه بر اساس استانداردهای ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 و HSE-MS در مسير توسعه پايدار، عملکرد خود را با هدف افزايش بهره وري، بازده اقتصادی و اعتبار حرفه ای با ايجاد يک نظام هوشمند بهبود داده و خط مشي خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 

  • تعهد به بهبود مستمر، پيشگيری از آلودگی و حوادث ناشی از کار
  • رعايت قوانين،مقررات و دستورالعمل های بهداشت حرفه ای، ايمنی و محيط زيست مرتبط با فعاليت های شرکت
  • گسترش تبادل الکترونيکی و توسعه سيستم مکانيزاسيون
  • بهره گيری از سرمايه های انسانی کارآمد و موثر
  • حفظ و توسعه بازار کار
  • تضمين منافع کليه ذينفعان
  • تبعيت از معيارهای استراتژيک بازار و کسب فرصتهای تجاری محيطی

 از کلیه همکاران ارجمند انتظار دارد تا با پایبندی به ارزش های فوق و مشارکت فعال در اجرا، نگهداری و بهبود مستمر استاندارد مدیریت کیفیت، شرکت را در دستیابی به اهداف خود یاری رسانند. این خط مشی حسب مورد و حداقل یکبار در سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.