عرصه خدمات

 زمینه ­های فعالیت شرکت جهت انجام مراحل مختلف مطالعات (شناخت، توجيهي، طراحي تفصيلي، اجرایی)طرح های مهندسی گروه آب، گروه نفت و گاز، گروه معماري و شهرسازي و گروه نقشه­ برداری در حوزه تخصص­های اخذ شده به شرح زیر می باشد:

 

  - ايستگاه­هاي پمپاژ                                                                - سدها و سازه­هاي هيدروليکي

  - جمع آوري و انتقال آبهاي سطحي                                           - خطوط انتقال نفت و گاز

  - دفع و استفاده مجدد فاضلاب                                                - مخازن سوخت

  - نقشه ­برداري زميني و فتوگرامتري                                           - خطوط انتقال آب

 - سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)                                    - مخازن و شبکه هاي توزيع آب

 - مديريت و حفاظت از محيط زيست                                         - تصفيه ­خانه­ هاي آب و فاضلاب

 - مدیریت طرح در شبکه های آبیاری و زهکشی                            - شبکه­ هاي آبياري و زهکشي

 - مديريت مصرف انرژي                                                           - طرحهاي توسعه منابع آب سطحي و زيرزميني

 - مدیریت طرح در تاسیسات آب و فاضلاب                                 - آبياري تحت فشار

 - بررسي اقتصادي و مالي طرح­ها                                               - طراحي آب‌گيرها و  چاه­ها

 - سيستم­هاي کنترل و مونيتورينگ تصفيه­ خانه­ ها                        - آماربرداري منابع آب

 - ارتقاء و توسعه کمي و کيفي تصفيه خانه­ ها                              - حفاظت و مهندسي رودخانه

 - معماري و راه و شهر سازی                                                      - شبکه­ هاي جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب

 - مهندسي ارزش                                                                     - پدافند غیرعامل

 - خدمات مشاوره در پروژه‌هاي طرح و ساخت  EPCو  EPCCو FEPCو B.O.T و B.O.O و

 - سيستم هاي تله­متري، تله کنترل و مونيتورينگ شبکه­هاي تامين، انتقال و توزيع آب

- ارزيابي و توجيه فني، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي طرحها