پروژه های بارز ژئوماتیک

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های رفع تداخلات قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و اشخاص( اجرای طرح اصلاح هندسی محدوده پلاک و رفع تداخلات اراضی کشاورزی) در سطح 75000 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان های صحنه و هرسین سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
2 تهیه نقشه1/2000کاداستر اراضی کشاورزی و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در سطح 14000 هکتار از اراضی استان تهران شهرستان فیروزکوه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
3 تهیه نفشه رفع تداخلات مستثنیات امور اراضی با منابع ملی ... در سطح استان لرستان سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
4 نقشه برداری و اعمال ماده 45 و اخذ سند تک برگ املاک تحت مالکیت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در محله فیض آباد کرمانشاه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
5 انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه خام 1/200 و تغذیه ازبیلت و ژئورفرانس نمودن نقشه ها با GPS دوفرکانسه در سطح شهرها و روستاهای غرب استان تهران شرکت گاز استان تهران
6 عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه کاداستر با مقیاس 1:2000 به روش مستقیم زمینی و جمع آوری و تکمیل اطلاعات توصیفی و پرونده خوانی و تهیه نقشه نهایی جهت ارسال به ثبت اسناد و املاک در اراضی روستای عبدالرحیم همدان و خنجرآباد سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
7 اجرای طرح GIS در شرکت آب و فاضلاب استان البرز شرکت آب و فاضلاب استان البرز
8 خدمات نقشه برداری توپوگرافی و تهیه کاداستر مسیر جایگزین جاده جوانرود- کوزران در محدوده سد جوانرود (ساروخان) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
9 خدمات نقشه برداری اداره کل ثبت اسناد و املاک در استان کرمانشاه شرکت فنی مهندسی زاویه فنون
10 خدمات نقشه برداری کاداستر غیرشهری طرح گرمسیری - محدوده اراضی دشت ذهاب شمالی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
11 انجام خدمات نقشه برداری حوزه های معاونت املاک و مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه
12 تیپ خدمات نقشه برداری و تهیه کاداستر اراضی مسیر طرح تأمین و انتقال آب مجموعه کارخانه تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
13 نقشه برداری مطالعات حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه گاماسیاب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
14 خدمات نقشه برداری و تهيه نقشه کاداستر مسير کانال های شبکه آبياری سد قشلاق شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
15 خدمات نقشه برداری توپوگرافی و تهيه کاداستر مسير انتقال آب شرب از چشمه هانی کوان روستای دشه تا شهر پاوه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
16 تهيه نقشه كاربري در مقياس 1:5000 در محدوده مخزن سد خرسان 1 با بهره گيری از تصاوير ماهواره ای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
17 نقشه برداری محل تصفیه خانه آب و مسیر انتقال آب شرب شهر سنقر از سد سلیمانشاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
18 نقشه برداری تکميلی تهیه نقشه کاداستر اراضی و مستحدثات درياچه سد ژاوه کردستان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
19 نقشه برداری توپوگرافی شبکه آبياری دشت روانسر شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
20 نقشه برداری مطالعات مرحله اول سد مخزنی گدارخوش شرکت آب منطقه ای ایلام
21 تهيه نقشه کاداستر اراضی پاياب سد مخزنی شیان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
22 تهيه نقشه کاداستر اراضی و مستحدثات درياچه سد ژاوه کردستان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
23 تهيه نقشه کاداستر مخزن و محدوده سد زاگرس شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
24 نقشه برداری محل سد و مخزن سد مخزنی گاوی مهران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
25 تهيه نقشه کاداستر و توپوگرافي اراضي کشاورزي و مستحدثات واقع در مخزن سد سليمانشاه سنقر شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
26 نقشه برداری محل سد و ساختارهای جانبی و نقاط ژئوفيزيک سد مخزنی هواسان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
27 تهيه نقشه کاداستر مخزن سد آزادی امور آب کرمانشاه
28 تهیه نقشه توپوگرافی از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سراب تیمور نورآباد شرکت آب منطقه ای لرستان
29 تهيه نقشه کاداستر اراضی شبکه آبیاری و زهکشی دشت عزیزآباد شرکت آب منطقه ای لرستان
30 نقشه برداری کاداستر مسیر کانالهای انتقال و شبکه سليمانشاه سنقر شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
31 نقشه برداری شبکه سد مخزنی گیلانغرب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
32 عملیات نقشه برداري توپوگرافی از بستر حريم رودخانه گاوه رود شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
33 نقشه برداري طرح سد قشلاق علیا صحنه امور آب کرمانشاه
34 تهیه نقشه های توپوگرافی اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سراب تیمور ( عزیزآباد) نورآباد لرستان امور آب لرستان
35 عملیات نقشه برداری كاداستر اراضی پروژه سد مخزني تنگ شمیران امور آب ایلام
36 تهیه نقشه توپوگرافی دشت پهله و پرچينه زرين آباد ایلام امور آب ایلام
37 تهیه نقشه توپوگرافی 1:500 محل سد چناره شيروان چرداول امور آب ایلام
38 تهیه نقشه توپوگرافی جهت راه دسترسي به سد مخزني هواسان و کمپ مسکونی امور آب کرمانشاه
39 نقشه برداری كاداستر سد مخزنی سليمانشاه سنقر شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
40 نقشه برداري اجرايي و کنترل عمليات سد دویرج دهلران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
41 نقشه برداري محل بند و نیروگاه خطوط انتقال پروژه های برقی آبي مناطق پاوه / پروژه برق آبی دشه پاوه سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
42 نقشه برداري طرح سد مخزني كبوتر لانه كنگاور امور آب کرمانشاه
43 نقشه برداری طرح سد مخزنی سليمانشاه سنقر شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
44 برداشت محل دقيق چاههاي اكتشافي دشت سرقلعه طرح هواسان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
45 نقشه برداري اجرایی و کنترل عملیات جاده سد دویرج شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
46 تهیه نقشه مسیر رودخانه الوند سرپل ذهاب امور آب کرمانشاه
47 تهیه نقشه مسیر رودخانه های راوند و ارمنی اسلام آباد غرب امور آب کرمانشاه
48 تهیه نقشه توپوگرافی ورودي و خروجي تونل انتقال آب سد قشلاق شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
49 تهیه نقشه های کاداستر جاده خامسان سد گاوشان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
50 نقشه برداری و تهیه نقشه 1:500 از محدوده دربند گاوشان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
51 پیاده نمودن گمانه های هواسان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
52 نقشه برداری ادامه کانال لاندا قصرشیرین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
53 نظارت بر نقشه برداری هلیلان طرح مطالعه رودخانه های مرزی غرب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
54 تهیه نقشه 1/2000 از عکس های هوایی شهر سطر اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
55 تهیه نقشه 1/2000 از عکس های هوایی شهر گهواره اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
56 تهیه نقشه 1/2000 از عکس های هوایی شهر حمیل اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
57 خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه 1:2000 طرح گرمسیری (محدوده شهرستان قصرشیرین) به روش فتوگرامتری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
58 نقشه برداری غار قوری قلعه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
59 تهیه و تولید نقشه های 1:2000 شهرهای اشترینان و پل دختر به روش فتوگرامتری رقومی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح