پروژه های بارز نفت و گاز

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 خدمات نطارت حین اجرا و بعد از اجرا پروژه های گاز باقیمانده شهرک های صنعتی استان زنجان شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان
2 طراحی تفصیلی، تامین کالا - اجرای کابل فیبر نوری و ساختمانهای مخابراتی خط لوله گاز شمال - شمال شرق قطعه دوم بصورت EPC / مشارکت با سهند سازه البرز-استحکام ایلام شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
3 الحاقیه شماره چهار خدمات نظارت کارگاهی مخزن بتنی ذخیره سوخت بتنی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
4 خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی به روستاهای استان کرمانشاه شرکت گاز استان کرمانشاه
5 الحاقیه شماره سه خدمات نظارت کارگاهی مخزن بتنی ذخیره سوخت بتنی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان سازمان توسعه برق ایران
6 الحاقیه شماره دو خدمات نظارت کارگاهی مخزن بتنی ذخیره سوخت بتنی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان سازمان توسعه برق ایران
7 الحاقیه شماره یک خدمات نظارت کارگاهی مخزن بتنی ذخیره سوخت بتنی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان سازمان توسعه برق ایران
8 احداث مخزن و ساختمانهای جانبی، تاسیسات سوختگیری هواپیمایی و احداث ساختمانهای اداری ناحیه ایرانشهر به روش EPC / شرق سازه کویر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
9 ارتقاء سامانه ایمنی و آتش نشانی انبار نفت بجنورد به روش EPC / مشارکت شرکت ارون گستر غرب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی
10 خدمات نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات پروژه گاز رسانی به شهرک صنعتی انگوران / شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
11 خدمات نظارت کارگاهی مخزن بتنی ذخیره سوخت بتنی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان سازمان توسعه برق ایران
12 الحاقیه شماره یک قرارداد خدمات مهندسی (نظارت کارگاهی) طرح احداث مخزن بتنی ذخیره سوخت 60000 مترمکعبی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان سازمان توسعه برق ایران
13 مشاوره جهت نظارت کارگاهی پروژه های گاز رسانی استان کرمانشاه شرکت گاز استان کرمانشاه
14 خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي طرح احداث مخزن سوخت گازوئيل 60000 متر مکعبي بتني نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان سازمان توسعه برق ایران
15 خدمات مهندسی مطالعات و طراحی خطوط شبکه توزیع گاز داخلی شهرک های صنعتی سرپل ذهاب ، گیلانغرب ، قصرشیرین و پاوه شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه
16 متمم قرارداد خدمات نظارت کارگاهی گستره دوم گاز گیلانغرب - قصرشیرین شرکت گاز استان کرمانشاه
17 متمم خدمات نظارت کارگاهی خط 20 اينچ کرمانشاه - صحنه و ماهيدشت - روانسر / گاز شرکت گاز استان کرمانشاه
18 نظارت کارگاهی پروژه های گاز رسانی شمال و شمال شرق استان کرمانشاه شرکت گاز استان کرمانشاه
19 الحاقیه شماره 1 خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي طرح احداث مخزن سوخت گازوئيل 60000 متر مکعبي بتني نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان سازمان توسعه برق ایران
20 خدمات نظارت کارگاهی گستره دوم گاز گیلانغرب - قصرشیرین شرکت گاز استان کرمانشاه
21 خدمات نظارت کارگاهی خط 20 اينچ کرمانشاه - صحنه و ماهيدشت - روانسر / گاز شرکت گاز استان کرمانشاه
22 نظارت بر ساخت و نصب سه دستگاه مخزن کروی گاز مايع در عسلویه و استحصال زمين انبار نفت عسلويه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
23 خدمات مهندسی طراحی خط اصلی و شبکه گازرسانی شهرکهای گلخانه ای شهید دکامی زاده قصرشیرین، چله گیلانغرب و اسلام آبادغرب سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
24 خدمات نظارت کارگاهی گستره دوم گاز گیلانغرب - سرپل ذهاب - قصرشیرین شرکت گاز استان کرمانشاه
25 خدمات مهندسی نظارت کارگاهی بر طرح گازرسانی شبکه داخلی شهرک صنعتی کرمانشاه يک شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه
26 خدمات نظارت کارگاهی خط انتقال سطر شرکت گاز استان کرمانشاه
27 خدمات مهندسي و نظارت عاليه و كارگاهي طرح احداث مخزن سوخت گازوئيل 60000 متر مکعبي بتني نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان سازمان توسعه برق ایران