پروژه های بارز محیط زیست

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی شماره 2 ایلام شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام
2 مشاوره تهیه پروپوزال و شرح خدمات مدیریت یکپارچه و اکوسیستمی تالاب زریبار اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان
3 مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای آبرسانی به شهرهای سنقر و شهر پاوه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
4 خدمات مهندسي مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطي طرح فاضلاب شهر كنگاور در استان كرمانشاه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه