پروژه های بارز پدافند غیرعامل

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 پدافند غیر عامل سد کل کش شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
2 پدافند غیر عامل سد جوانرود شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
3 پدافند غیر عامل سد هواسان شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
4 پدافند غیر عامل طرح آبرسانی درازمدت شهر سنقر از سد سلیمانشاه شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
5 پدافند غیر عامل طرح آبرسانی درازمدت شهر پاوه از چشمه هانی کوان شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه
6 پدافند غیر عامل طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای گوگان وممقان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی