پروژه های بارز مهندسی رودخانه و سد سازی

ردیف نام قرارداد نام کارفرما
1 مطالعات مرحله دوم سد کندوله کرم بست شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
2 خدمات مهندسی پژوهش ، مستندسازی و علاج بخشی سدهای انار و گنجگاه شرکت آب منطقه ای اردبيل
3 مطالعات مرحله اول سد مخزنی کندوله شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
4 قرارداد مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال وردآورد محدوده پل مترو تا ابتدای پارک حضرت خدیجه (س) شهرداری تهران - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
5 خدمات مطالعات بازنگری ضرايب هيدروديناميکی آبخوان های آبرفتی فلات مرکزی ايران شرکت مدیریت منابع آب ایران
6 ایمن سازی محوطه مجتمع آموزشی درمانی خاتم قم در مقابل آبهای سطحی و جریانات سیلابی شرکت نسیم سلامت خاتم
7 خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و نقشه برداری و مرحله اول ساماندهی رودخانه الوند - قلعه شاهین - قره بلاغ و ماهیت و سرآبگرم در محدوده شهرستان سر پل ذهاب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
8 مطالعات توجيهي و مفهومي احيا و ساماندهي رودخانه وردآورد شهرداری تهران
9 مطالعات تفصیلی طرح حوضچه جذب و تسکین سیلاب رودخانه وردآورد (قطعه 1) / شهرداری تهران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران / شهرداری تهران
10 خدمات مهندسی مطالعات ساماندهی و طراحی سازه های سواحل رودخانه دینورآب در محدوده شهر بیستون شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
11 خدمات مهندسی مطالعات مرحله سوم ساماندهی فاز هفت رودخانه قره سو (قطعه اول) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
12 خدمات مهندسی بازنگری مطالعات ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ارمنی اسلام آباد غرب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
13 خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت عاليه طرح مهندسي رودخانه ارمني اسلام آباد غرب (بازه يک و دو) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
14 مطالعات ساماندهی رودخانه دربند صحنه شهرداری صحنه
15 خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت كارگاهي طرح مهندسي رودخانه ارمني اسلام آباد غرب (بازه يک و دو) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
16 خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عاليه و کارگاهی طرح ساماندهی کانال های شهر هرسین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
17 مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساماندهي رودخانه در محدوده شهرهاي هرسین و سنقر امور آب کرمانشاه
18 تهيه گزارشهای آماری شرکت آب منطقه ای غرب و تهيه گزارش توجيهی، پيشنهاد، تمديد و يا رفع ممنوعيت دشتهای محدوده آب غرب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
19 خدمات آماربرداري منابع آبی ذهاب، پل ذهاب، ازگله و هليلان در استان کرمانشاه و تپه اسماعيل در استان کردستان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
20 خدمات مهندسی آماربرداری و بهره برداری از ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی حوزه مرزی استان کرمانشاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
21 آماربرداری سراسری دوره سوم از منابع و مصارف آب محدوده اصفهان - برخوار     شرکت آب منطقه ای اصفهان  
22 مطالعات کمی و کيفی منابع آب دشت های دانيال و بسطام شرکت آب مطقه ای سمنان
23 خدمات آماربرداري منابع و مصارف آب سطحي و زيرزمينی محدوده هاي مطالعاتي همدان- بهار و اسدآباد شرکت آب منطقه ای همدان
24 بانک اطلاعاتی منابع آب غرب (تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
25 خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم دفع آبهای سطحی حوضه غیر شهری شهرک تلاش شرکت تعاونی کارگران استان کرمانشاه
26 بانک اطلاعاتی منابع آب غرب ( آبهای سطحی ) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
27 بانک اطلاعاتی منابع آب غرب ( آبهای زیرزمینی) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
28 مطالعات شناسایی منابع آب کارستیک سازندهای سخت حوضه آبریز رودخانه دز شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
29 اندازه گیری ضریب آبگذری و لایه بندی خاک، نصب چاهکهای مشاهده ای و تعیین نفوذ پذیری سطحی خاک طرح آبیاری و زهکشی اراضی شباب چرداول ایلام شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
30 شناسائي سازندهاي سخت حوزه عملكرد آب منطقه اي غرب در الوند شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
31 مطالعات شناسائي منابع آب سازندهاي سخت در حوزه رودخانه سیمره شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
32 طرح مطالعات مرحله اول جمع آوري ، كنترل و هدايت سيلاب كبودر آهنگ ، اسد آباد ، نهاوند و قره آغاج بهار همدان امور آب همدان
33 تهيه گزارشهای آماری شرکت آب منطقه ای غرب و تهيه گزارش توجيهی، پيشنهاد، تمديد و يا رفع ممنوعيت دشتهای محدوده آب غرب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
34 شناسائي سازندهاي سخت حوزه عملكرد آب منطقه اي غرب در گاماسياب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
35 مطالعات شناسایی منابع آب کارستیک و سازندهای سخت حوزه کرخه علیا (قره سو)        شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
36 نظارت بر آماربرداری سراسری دوره سوم از منابع و مصارف آب استان کرمانشاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
37 تهيه گزارشات توجيهی ممنوعيت و تمديد ممنوعيت توسعه بهره برداری از منابع آب زيرزمينی در دشتهای محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
38 مطالعات کمی و کيفی منابع آب دشت های دانيال و بسطام شرکت آب منطقه ای سمنان
39 مطالعات تکمیلی آماربرداري از منابع آبهای سطحي و زيرزمينی محدوده هاي مطالعاتي همدان- بهار و اسدآباد شرکت  آب منطقه ای همدان
40 انجام مطالعات، طراحی و استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی شبکه آبیاری زمکان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
41 آماربرداری و بهره برداری از ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی حوضه مرزی و عملکرد استان کرمانشاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
42 مطالعات هواشناسی و هیدرومتری موردی در سطح استان کرمانشاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
43 مطالعات آماربرداری محدوده مشترک تپه اسماعیل - امیرآباد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
44 خدمات آماربرداري منابع آبی در محدوده های مطالعاتي ديواندره- بيجار و امير آباد كردستان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
45 مطالعات تعيين سقف کف شکنی چاه ها در دشت ممنوعه همدان - بهار شرکت آب منطقه ای همدان
46 مطالعات هواشناسی و هیدرومتری موردی در سطح استان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه