قراردادهای مطالعاتی و نظارتی خاتمه یافته

شركت مهندسين مشاور گاماسیاب با بيش از 30 سال فعاليت مستمر و موفقيت آميز همواره تعهد و توجه عميق به برآورده نمودن نيازهاي كارفرمايان را به عنوان اصلی مهم سر لوحه فعالیت های خود قرار داده و با ايجاد مطلوبيت در سه فاكتور كيفيت، زمان و هزينه انجام پروژه، به تعهدات خود در قبال مشتريان و كارفرمايان عمل نموده است.

 

تعداد قراردادهای خاتمه یافته در حوزه کاری مرحله شناخت مرحله توجیهی و طراحی مرحله نظارت بر اجرا
تاسیسات آب و فاضلاب 7 76 36
شبکه های آبیاری و زهکشی 35 56 25
سد سازی 3 8 1
حفاظت و مهندسی  رودخانه 1 8 10
نقشه برداری زمینی فتوگرامتری و GIS 130 2 -
ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی - 15 11
محیط زیست و پدافند غیر عامل 3 2 1
آبخیزداری 4 - 1
آماربرداری و منابع آب 6 - 2
خطوط انتقال نفت و گاز - 7 18